Natuurlijk is het belangrijk zowel een passend als een goed advies te geven. Uw wensen in combinatie met uw mogelijkheden en de wettelijke vereisten vormt dit, maar hoe komen we tot zo'n advies?

Wanneer wij als bedrijf met u als consument in contact komen is het in eerste instantie erg belangrijk te weten wat uw wensen precies zijn. Om te gaan kijken wat er voor u mogelijk is, is het noodzakelijk alle relevante informatie over u als consument te ontvangen waarmee wij uw financïele mogelijkheden kunnen bekijken. Dit gaat om uw persoonlijke situatie, uw financïele situatie maar ook over uw kennis en ervaring.

Wanneer wij deze informatie van u hebben vernomen gaan wij kijken welke mogelijkheden u heeft en deze zullen wij dan ook aan u voorleggen op een manier dat het voor u duidelijk is. Hierin hanteren wij ook een 4-ogen principe om dit te controleren op juistheid. Indien gewenst kunnen wij deze mogelijkheden in een persoonlijk gesprek voorleggen en onderbouwen hoe het advies aansluit bij uw profiel. Uw profiel kan echter tijdens het adviestraject veranderen, vandaar dat wij doorgaans informatie blijven inwinnen omtrent uw situatie.

Indien u wenst dat wij de zaken voor u gaan regelen is het van belang een opdracht tot dienstverlening te ondertekenen. Pas vanaf dit moment kunnen er eventuele kosten gaan spelen, echter wordt dit altijd vooraf besproken. Vervolgens gaan wij de zaken voor u in gang zetten en begeleiden wij u gedurende het gehele traject. Nadat u een offerte heeft gekozen, deze ondertekend heeft en de betreffende geldverstrekker deze akkoord heeft bevonden, gaat u tot slot de documenten tekenen bij de notaris.

Wanneer dit gebeurd is behouden wij de wettelijke nazorg om te kijken dat het gekozen product aan blijft sluiten bij eventuele wijzigingen binnen uw situatie of er een eventuele aanpassing nodig zal zijn.

Onderdeel van

Royal Finance is aangesloten bij:

Erkend Financieel Adviseur Hypotheekbond KIFID Advieskeuze.nl
Kunnen wij u terugbellen?
© Royal Finance, 2023 Disclaimer | Privacy Statement | Beloningsbeleid
Royal Finance icon